Draghundstävling

Draghundstävling

Draghundstävling är idag en mycket uppskattad aktivitet för både människa och hund. Att använda hundar till drag är en aktivitet med mycket gamla anor. Förr var man beroende av denna aktivitet för att kunna transportera både sig själv och gods av olika slag. Främst i Sibirien, Alaska och på Grönland har man länge använt hundar i detta syfte. I Norden idag är det främst att klassa som en trevlig aktivitet och att tävla i. Draghundstävling har på senare tid kommit att organiseras som en idrottsverksamhet med nationella förbund och har vuxit till övergripande internationella organisationer. Äventyrsturismen uppskattar också dessa aktiviteter.

Draghundstävling i olika stilar

Draghundstävling utgörs främst av två olika stilar, nämligen slädhundsstil och barmark. I slädhundsstil finns också en underkategori som heter nordisk stil. Den varianten är utformad att passa vårt nordiska klimat på bästa sätt. Slädhundsstil fungerar genom att föraren kör en släde som dras av hundar, ofta av rasen Siberian Husky. Hundarna är då spända i linor och lyder under förarens kommandon. Antalet hundar varierar. Man delar även in tävlingarna i sprint eller distans, och sträckorna varierar på mellan 5 och 25 kilometer. Övernattning utomhus är ofta aktuellt vid distanstävlingar. I barmark delas tävlingarna in i linlöpning, cykling och hjulfordon med varierande antal hundar. I övrigt tillämpas i stort samma princip.

Draghundstävling på barmark är i viss utsträckning uppdelat i damer och herrar, annars förekommer inga uppdelningar. Indelningarna gäller enbart tävling med cykel och med linlöpning. Vid dessa tävlingar sitter spänningsanordningen fast på liknande sett, ofta i midjebälte eller direkt på cykeln. I de övriga klasserna är hundarna fästa direkt i fordonet. Distansen beror på temperaturer och underlag, men brukar normalt variera mellan 3 och 10 kilometer. Inför en tävling börjar man under hösten att träna kondition och styrka, både för hundarna och dess förare. Ett gott samarbete, bra utfodring och effektiv fysisk och psykisk träning är grundläggande för att lyckas bli framgångsrik inom sporten.

Siberian Husky lämpar sig väl som draghund

Draghundstävling är något som de flesta hundraser kan ägna sig åt, i olika utsträckning, så länge dragviljan finns. Polarhunden Siberian Husky är dock den exemplariska draghunden. Under väldigt lång tid har nomadfolk varit totalt beroende av denna typ av draghund för att klara av vardagen. Man avlar fram dessa främst beroende på deras egenskaper och funktioner, och detta har medfört att rasen inte har några specifika kända defekter. Rasens användningsområde idag utgörs främst av olika dragarbeten för nöjes skull och för turistverksamhet. Det är en ras som har stora krav på motion och mental stimuli och trivs allra bäst i flock.

Draghundstävling lämpar sig bäst för polarhundar. En Siberian Husky uppfyller som tidigare nämnt de önskvärda egenskaperna. Mankhöjden ligger mellan 51-60 cm och de väger någonstans mellan 16-27 kg. Tikarna är något mindre än hanarna. Denna medelstora arbetande hund har flytande rörelser och dess kropp förmedlar kraft, uthållighet och fart. Den täta pälsen är dubbel och är medellång. Någon nämnvärd pälsvård är inte nödvändig, den ska enbart tvättas emellanåt men behöver aldrig trimmas. Rasen är vänlig och inte aggressiv, även om vuxna hundar kan vara något reserverade.

Draghundstävling med en flock Siberian Huskys

En ras som kräver rätt ägare

Draghundstävling är något som uppskattas av väldigt många, och just polarhundarna är exemplariska inom detta användningsområde. Att köpa en Siberian Husky kräver dock sin ägare, man bör känna till de dagliga behoven av motion och att det är en väldigt arbetande hund. Draghundstävling passar utmärkt för att tillgodose dessa krav. Det är alltså en ras som inte alls trivs enbart som en sällskapshund, de är trots allt framavlade för hårt fysiskt arbete. Om man som ägare tillgodoser hundens fysiska och mentala behov så får man uppleva en trevlig och ärlig hund med hög arbetsmoral. Mentaliteten hos dessa hundar är mjuk, livlig, uppmärksam och utåtriktad. De kan dock vara svåra att ha lösa på grund av deras stora jaktlust.