SKK – Svenska Kennelklubben

SKK – Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben är sveriges riksorganisation för hundar, hundägare och hundälskare. Idag har Svenska Kennelklubben mer än 300 000 medlemmar, vilket gör den till en av de största intresseföreningarna i Sverige. Organisationens främsta mål är att arbeta för hundars välmående. Det görs genom att sprida information om hundar och genom att debattera om frågor som berör hundars hälsa och välmående i det svenska samhället. Organisationen ordnar även utbildningar och kurser där hundägare får möjlighet att lära sig mer om hundar och träffa andra hundvänner. Vem som helst kan bli medlem och det finns klubbar för de flesta hundraser, spridda över hela Sverige.

Svenska Kennelklubben har lång historia

Svenska Kennelklubben grundades 1889 av en samling jägare och adelsmän som ville avla hundar med goda jaktegenskaper. De naturvetenskapliga framstegen hade gjort det möjligt att bedriva systematiskt avelsarbete inom djurhållningen. I början arbetade organisationen mycket med att bestämma hur hundar av en viss ras skulle se ut och vilka egenskaper hundarna skulle ha. De undersökte de svenska hundarna för att hitta populationer som kunde utgöra grunden för självständiga raser. Organisationen ordnade uppvisningar och utställningar och så småningom skrevs omsorgsfulla rasbeskrivningar för de olika hundraserna. Organisationen arbetade därefter med att värna om hundraserna. De utvärderade hundar och förde stambok över dem. Dessutom spred organisationen kunskap om hunduppfödning och avelsarbete.

Svenska Kennelklubben ordnar kurser i hundlydnad

Svenska Kennelklubbens verksamhet har breddats och utvecklats en hel del sedan 1889 men hunduppfödning och avel är fortfarande viktiga i organisationens arbete. I stadgarna står det att organisationen ska verka för att främja uppfödning av fysiskt och mentalt friska och rasrena hundar. Svenska Kennelklubben ger råd och stöd i frågor som rör hunduppfödning och kontrollerar att uppfödningen sker på ett sätt som gynnar hundrasernas utveckling. Organisationen registrerar dessutom kennlar och id-märker valpar. Organisationen ger ut böcker och broschyrer med avelsstrategier för att hjälpa hunduppfödarna. Böckerna innehåller bland annat information om parning, dräktighet, valpning och allt det praktiska arbetet med att ta hand om en valpkull.

Svenska Kennelklubben utbildar svenska hundägare

Förutom att arbeta med avel och uppfödning ordnar Svenska Kennelklubben dessutom många utbildningar och kurser för medlemmarna. Organisationen har kurser på central, regional och lokal nivå. De centrala utbildningarna är till för att utbilda organisationens många funktionärer som till exempel klubbordföranden, sekreterare, utställningsansvariga och utställningsdomare. De regionala och lokala klubbarna har kurser i en stor mängd olika områden. Dessa kurser kan handla om allt från rasspecifika kurser till kurser i hundanatomi eller agility. Organisationen erbjuder dessutom längre yrkesutbildningar som gör att deltagarna kan jobba med yrken inom det så kallade ”hundområdet”. Några exempel på yrkesområden är djurskötsel, hundfysioterapi och hundturism.

När man går en kurs hos Svenska Kennelklubben gör man det ofta tillsammans med sin hund. Syftet med det är förstås att blanda teori och praktik. Man lär sig om hunden och hundrasen, man förstärker sin relation till hunden, och dessutom lär man sig göra olika saker tillsammans med hunden. Svenska Brukshundsklubben är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben som arrangerar kurser i lydnad och grundläggande hundkunskap. SBK har lokala klubbar på många orter och till deras kurser är alla hundägare och hundraser välkomna. Även om man är en van hundägare är de kurserna nyttiga för att bygga en god framtid med sin valp. Om man är intresserad av att gå en kurs behöver man bara kontakta sin lokala klubb eller besöka Svenska Kennelklubbens hemsida där alla kommande kurser och utbildningar finns presenterade.

Allt fler väljer hund

Med sina 300 000 medlemmar är Svenska Kennelklubben en av Sveriges största intresseföreningar. Svenska Kennelklubben är verksam i hela landet och arbetar med att sprida kunskap om hundar och hunduppfödning. Hundar är fortfarande populära husdjur i Sverige men enligt Svenska Kennelklubbens statistisk finns det ett visst samband mellan hundägande och hur samhällsekonomin mår. Folk är mindre villiga att skaffa hund när det är ekonomiskt svåra tider. Mellan 2007 och 2014 skedde det en stadig minskning i antalet nyregistrerade hundar i Sverige men nu har trenden vänt. Allt fler väljer att skaffa hund och om du är en av de nya hundägarna lönar det sig för dig att ta del av Svenska Kennelklubbens verksamhet.